‘luh’

Voor dansmaker en danser Aafke de Jong vormen de dans en cultuur van Indonesië, waar zij lange tijd heeft gewoond, vaak een inspiratiebron. In haar werk zoekt zij regelmatig de raakvlakken of juist tegenstellingen op tussen westerse en Aziatische dansvormen en sociaal-culturele aspecten.

Zo ook in haar nieuwste choreografie ‘Luh” (spreek uit: loeh), een stuk voor vier dansers, vier pruiken van meterslang haar en een set van bronzen gongs.

‘Luh’ is één van de Balinese woorden voor ‘vrouw’. Het haar van de dansers fungeert soms als sluier voor hun individuele  gedachten waarachter zij zich kunnen verschuilen, dan weer zetten zij het in als ‘wapen’ van moederlijke kracht. De muziek, afkomstig van bronzen gongs (gongs worden in sommige Indonesische culturen als vrouwelijke instrumenten gezien die over een magische oerklank beschikken) zal hun circulerende bewegingen, waarin zij gevangen lijken te zitten, maar die hun onderlinge cohesie tevens versterkt, nog verder intensiveren.

De Jong beoogt met ‘Luh’ niet alleen een visueel sprookje te maken dat doet denken aan Chinese speelfilms, waarin rondvliegende nimfen van een haast bovennatuurlijke schoonheid en elegantie onverwacht fel uit de hoek kunnen komen en ‘hun mannetje staan’. Zij wil daarnaast de voorstelling een lading meegeven die dieper gaat. Is ‘Luh’ dan misschien een verzoek, of meer nog, een aansporing tot meer compassie, meer verbinding, in een wereld die uiteen dreigt te vallen?

Meer informatie volgt naarmate het repetitieproces vordert.