top of page

Workshop

 Het Kijkgesprek

De kunst van het kijken naar kunst

We hebben allemaal de mogelijkheid om betekenis

te geven aan beelden, zoals nieuwsfoto’s en kunstwerken. Hóe we kijken en wàt we er in zien, is echter erg persoonlijk. Het vertelt ons veel over onszelf. Kijken is dus subjectief. Hoe je een kunstwerk interpreteert zegt bijvoorbeeld veel over onze opvoeding, onze opleiding, het sociale milieu waarin we ons begeven, ons karakter en de ervaringen die we gedurende ons leven hebben opgedaan.

Scannen & scrollen

De overvloed aan beelden in de maatschappij van vandaag maakt dat we liever even snel ‘scrollen’ door de foto’s in een nieuwsartikel. Omdat we niet het gevoel willen hebben iets te missen ‘scannen’ we een schilderij in een museum in enkele luttele seconden, om vervolgens snel weer door te gaan naar een volgend kunstwerk. Maar missen we op deze manier juíst niet veel?

Neem de tijd

In de workshop ‘Het Kijkgesprek’ nemen we echt de tijd om een kunstwerk aandachtiger te bekijken. Deels geïnspireerd door de manier van kijken zoals bijvoorbeeld in het uit Amerika overgewaaide Visual Thinking Strategies (VTS)*, bespreken we in de groep en in duo’s een aantal kunstwerken. Middels een aantal lichtvoetige en spelmatige opdrachten, maar ook wat meer reflectieve vragen, duiken we langzaam maar zeker steeds verder het kunstwerk in en ontstaat er een nieuw verhaal. Jouw verhaal!

Wat zegt het kunstwerk over jezelf? Is er een link met de huidige maatschappij? Op welke manier zet het je aan het denken? Op welke wijze weet de kunstenaar dit bij jou te bereiken? Levert het nog andere vragen op?

Beeldanalyse in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen

Een andere bril

In ons alledaagse gedrag verbloemen we vaak veel, bijvoorbeeld via ingesleten omgangsvormen of door schaamtegevoel. Ook vooroordelen staan vaak in de weg. Maar we zien wat we zien. Door ook te luisteren naar wat anderen zien of opvalt, zie je niet alleen wat in je eigen straatje past, maar merk je dat 'verder kijken dan je neus lang is' loont. Een ander kan je misschien attenderen op iets dat jij hebt gemist. Zo kan het groepsgesprek ons bevrijden van onze vaste patronen en vooroordelen doorbreken.

 

De toegevoegde waarde van de dialoog

In de (sociale) media is er vooral aandacht voor het polariserende debat. Kunst blijkt ook hier een goed hulpmiddel om mensen met elkaar te verbinden. Door hardop te delen wat je ziet met anderen en vrijuit te associëren, kom je met elkaar in gesprek en treed je elkaars denkwereld binnen.

*Wij zijn VTS-gecertificeerd

  • Facebook Aafke de Jong

Deelnemers in dialoog tijdens de workshop 'Het Kijkgesprek'

'It is not what we

 look at that matters,

 it is what we see'

 - Henry David Thoreau

Wanneer je openstaat voor de verhalen van anderen komt er ruimte voor een meer inhoudelijke dialoog. Zo ontdekken we samen de toegevoegde waarde van het delen van verhalen en kunnen we meer begrip krijgen voor elkaars standpunten. Kunst wekt nieuwsgierigheid op en zet onze zintuigen op scherp. Het opent de deur naar onze verbeeldingskracht. ‘Het Kijkgesprek’ doet zo een beroep op het creatieve aspect in onszelf. Er blijkt altijd meer mogelijk dan we aanvankelijk dachten.

Een ‘Gesammstkunstwerk’

'Het Kijkgesprek' kent twee versies. In de lange versie van de workshop werken we gezamenlijk toe naar een kunstobject.

En nu verder

Via de oefeningen en vragen worden we ons meer bewust van het proces van hoe we betekenis geven aan beelden. We wisselen samen van gedachten over wat deze inzichten ons kunnen opleveren. Ook zullen we reflecteren op hoe je de ervaring van het gezamenlijk kijken naar en het bespreken van kunstwerken mee kunt nemen in je dagelijks leven.

Locatie

Een 'Kijkgesprek’ kan plaatsvinden op een door jou/jullie zelf gekozen locatie, of in een museum, galerie, beeldenpark, daktuin of andere denkbare plek in Nederland.

 

Benodigdheden
Beamer en scherm of witte muur en voldoende tafels en stoelen voor het aantal deelnemers.

Mogelijkheid voor koffie/thee. Bij een workshop langer dan 2,5 uur is een lunch aan te bevelen.

 

Duur

De workshop kan al naargelang de wensen van de deelnemers variëren tussen de 2,5 uur en 4 uur

 

Kosten

Overige informatie of de kosten voor een workshop kun je opvragen door een e-mail te sturen naar Aafke de Jong: 

 

info@aafkedejong.nl

of te bellen naar: 06 142 69 434

Klik hier voor informatie (in het Engels) over onze andere workshops of scroll door de website voor een breder beeld over AFK.

bottom of page